Menigheten 24/7 - Et samlende senter for vekkelse, fornyelse og utrustning, gjennom den lokale menigheten, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon, for å utruste de hellige for menighetsvekst. 


Vi er mennesker i alle aldre, fra ulike bakgrunner, i ulike arbeidssituasjoner, fra ulike nabolag og steder, ulike nasjonaliteter, med ulike hobbyer og interesser, med ulike gaver og talenter.

Som har dette felles: Vi har alle møtt Jesus. Det har forandret våre liv og vi opplever at Gud gir oss kraft og nytt liv til ikke bare å se vårt eget liv forandres, men også å hjelpe andre. Vi er ikke perfekte, men Jesus som vi holder oss til, er helt perfekt og da kan vi med stor frimodighet anbefale Jesus og si: Kom til Jesus!

Visjonen for Menigheten 24/7:

Forløse og utruste hver enkelt medlem med nådegaver, til helhjertet tjeneste for vekkelse og fornyelse. Med folket til Jesus i et innbydende, utrustende og engasjerende tjeneste- fellesskap, slik at Kristus blir kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt. Vi ønsker å være samlende, byggende og en erobrende menighet. Vi ønsker å bryte ned monopoliseringen av generasjonene og ser behovet for at alle generasjoner samles om Kristus og samlet kan være utadrettet for å evangelisere distriktene. Vi fokuserer også på å nå ut til de flerkulturelle.

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og fornyelse for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom Utrustningssenteret 24/7 har vi startet Profetisktv.no.

Les også: