Økonomi
Menigheten 24/7 driver et arbeid så vel lokalt, som nasjonalt gjennom den lokale menigheten, Brølende lam internasjonalt og Utrustningssenteret 24/7. Dette er en stor økonomisk utfordring. Menigheten ønsker også å være en kanal for Guds velsignelse på det økonomiske område, og betydelige beløp av alt som samles inn i menigheten går direkte videre til ulike misjonsprosjekter i forskjellige land som menighetsbygging, evangelisering og hjelp til fattige. Spesielt ønsker vi å velsigne Israel, jødene og arbeid med å nå ut til de Messianske jødene og de kristne araberne i Israel.
 
Det aller meste av menighetens økonomiske midler gis av menighetens medlemmer og andre venner. Det legges vekt på Bibelens undervisning om tienden (å gi 10 prosent av sin inntekt til menigheten). Dette er frivillig, men gjennom dette erfarer mange at det å gi er en velsignelse og det å løfte i lag bringer samhold og entusiasme til å virkeliggjøre menighetens visjon.
 
 

Gi en gave

For at Menigheten 24/7 skal kunne realisere vår utadrettetede visjon, trenger vi at du står med oss i bønn og som en månedlig partner. Vi baserer vår virksomhet med at hver enkelt medlem og venner gir sin tiende inn til menigheten. Det at alle medlemmer tar sitt ansvar og løfter i lag også når det gjelder det økonomiske forløser entusiasme, samhold og kraft til å realisere menighetens visjon.

Kontonummeret du benytter er: 9235.27.82728 eller Vipps 57 87 08

Ring oss på 901 22 575 eller send oss en e-post om du ønsker å bli en fast støttepartner til Menigheten 24/7