Du er her

Om oss

Menigheten 24/7 - Et samlende senter for vekkelse og reformasjon, gjennom den lokale menigheten, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon, for å utruste de hellige for menighetsvekst. Fokus er vekst gjennom nyomvendelser.

Vi er mennesker i alle aldre, fra ulike bakgrunner, i ulike arbeidssituasjoner, fra ulike nabolag og steder, ulike nasjonaliteter, med ulike hobbyer og interesser, med ulike gaver og talenter.
Som har dette felles: Vi har alle møtt Jesus. Det har forandret våre liv og vi opplever at Gud gir oss kraft og nytt liv til ikke bare å se vårt eget liv forandres, men også å hjelpe andre. Vi er ikke perfekte, men Jesus som vi holder oss til, er helt perfekt og da kan vi med stor frimodighet anbefale Jesus og si: Kom til Jesus!
Visjonen for Menigheten 24/7:
Forløse og utruste hver enkelt medlem med nådegaver, til helhjertet tjeneste for vekkelse og reformasjon. Med folket til Jesus i et innbydende, utrustende og engasjerende tjenestefellesskap, slik at Kristus blir kjent, trodd, elsket og helhjertet etterfulgt. Vi ønsker å være samlende, byggende og en erobrende menighet. Vi ønsker å bryte ned monopoliseringen av generasjonene og ser behovet for at alle generasjoner samles om Kristus og samlet kan være utadrettet for å evangelisere distriktene. Vi fokuserer også på å nå ut til de flerkulturelle.

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom Utrustningssenteret 24/7 har vi startet Profetisktv.no.

Les også:

Menighetens historie

Menigheten ble først grunnlagt den 11. oktober 2009, men vi har en historie tilbake til 1996 gjennom Hellig Ånds møter (Holy Ghost revival) på Flesseberg gård.  I 1997 fikk Per Ivar Winnæss et kall om å gjenopprette den profetiske tjenesten i Norge. Dette gjorde at vi også begynte å arrangere profetiske seminarer som hadde fokus på å utruste den enkelte troende i å høre Guds stemme og søke nådegavene og især det å tale profetisk.

Om Brølende Lam profetiske tjeneste

Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen. Gjennom Utrustningssenteret 24/7 har vi startet Profetisktv.no.

Lederskap

Menigheten 24/7 ledes av pastor som er Per Ivar Winnæss, som sammen med sin ektefelle, Valentina, står i spissen som pastorpar. Per Ivar Winnæss er grunnlegger av menigheten. 

Pastorparets nærmeste medarbeidere er lederrådet som består av forkynnere og ledere som har et klart ansvar i menighetens daglige ledelse og hyrdetilsyn.

 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes